Tổ chức bộ máy

Ban Lãnh đạo Viện

Bộ phận trực thuộc

Ban Lãnh đạo Viện
 • Viện trưởng – PGS.TS Vũ Đức Thanh
 • Giám đốc Chi nhánh TP. HCM – Ths. Đỗ Minh Thắng
 • Nguyễn Xuân Vang – Nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT)
 • TS. Hồ Nhựt Quang – Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM
 • TS. Vũ Thế Dự – Tiến sĩ Học viện (AIT); Thạc sĩ CNTT, Touro International University
 • TS Phạm Đào Tiên – Tiến sĩ quản lý giáo dục.
 • Phòng tổng hợp: Thực hiện công tác hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, thi đua, khen thưởng và quản lý tài sản của Viện.
 • Phòng nghiên cứu & phát triển: Thực hiện những nghiên cứu phát triển, vận hành các đề tài, đề án và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Viện.
 • Phòng kỹ thuật và thiết kế: Thực hiện công tác liên quan tới vận hành, cập nhật và sử lý các lỗi ứng dụng do Viện xây dựng.
 • Phòng Hợp tác và khai thác chương trình: Thực hiện công tác tìm kiếm, ký kết đối tác với các đơn vị đào tạo.
 • Phòng Marketing và tư vấn: Thực hiện công việc liên quan tới các kế hoạch quảng. Phụ trách công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, học viên; liên hệ và phối hợp với các đối tác.