Dự án Columbia Southern University

Lễ trao bằng tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ QTKD của CSU tại Việt Nam năm 2023

IPED hợp tác đào tạo cùng Đại học Nam Columbia đào tạo hơn 20 năm chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh với 8 chuyên ngành. Thời gian từ 18 – 24 tháng với hơn 2.000 học viên Việt Nam tốt nghiệp và hiện tại họ là các chủ doanh nghiệp, giám đốc ở các công ty lớn tại Việt Nam và Quốc tế

CHI TIẾT KHÓA HỌC 

Dự án Aventis

IPED hợp tác cùng Aventis đào tạo MBA chương trình học online trong 10 tháng của Đại học Roehampton đã giảng dạy hơn 200 Quốc Gia, được cấp bằng từ Anh Quốc có giá trị Quốc tế