Giới thiệu

VỀ CHÚNG TÔI
Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam
ASSOCIATION OF VIETNAM UNIVERSITIES AND COLLEGE – AVU&C

Cung Trí thức Thành phố
Số 1 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 3795 7159 – (024) 6293 4229
Email: hiephoidhcdvn@gmail.com
Website: www.avnuc.vn

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cùng với chức năng tư vấn, nghiên cứu, phản biện, kiến nghị hoàn thiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác của Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Địa vị, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được củng cố và nâng cao trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đề ra.

VIỆN XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

INSTITUTE FOR PROMOTION EDUCATION DEVELOPMENT – IPED

Văn phòng tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, nhà A1, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0911.86.5995 – 0911.83.5995

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Cán bộ Quản lý giáo dục, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 39118889 – 1900 98 99 61

Học thạc sĩ QTKD

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, là tổ chức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Viện chịu sự chỉ đạo và thực hiện mọi quy định của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, chấp hành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Viện.

Mục tiêu của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, viễn thông trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, đào tạo và học tập, hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước

TỔ CHỨC BỘ MÁY

PGS.TS Vũ Đức Thanh – Viện trưởng
Ths. Đỗ Minh Thắng – Giám đốc Chi nhánh TP. HCM

TS Nguyễn Xuân Vang – Nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT)
TS. Hồ Nhựt Quang – Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM
TS. Vũ Thế Dự – Tiến sĩ Học viện (AIT); Thạc sĩ CNTT, Touro International University
TS Phạm Đào Tiên – Tiến sĩ quản lý giáo dục.

Phòng tổng hợp
Thực hiện công tác hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, thi đua, khen thưởng và quản lý tài sản của Viện.

Phòng Nghiên cứu & phát triển
Thực hiện những nghiên cứu phát triển, vận hành các đề tài, đề án và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Viện.

Phòng kỹ thuật và thiết kế
Thực hiện công tác liên quan tới vận hành, cập nhật và sử lý các lỗi ứng dụng do Viện xây dựng.

Phòng Hợp tác và khai thác chương trình
Thực hiện công tác tìm kiếm, ký kết đối tác với các đơn vị đào tạo.

Phòng Marketing và tư vấn
Thực hiện công việc liên quan tới các kế hoạch truyền thông – quảng cáo . Phụ trách công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, học viên; liên hệ và phối hợp với các đối tác.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tư vấn, triển khai nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

1/3

Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

2/3

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

3/3

CHỨC NĂNG

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển các giải pháp xây dựng và ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, các hoạt động dạy – học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Hợp tác, tham gia với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

NHIỆM VỤ