Về chúng tôi

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Association of Vietnam Universities and College – AVU&C

Cung Trí Thức thành phố
Số 1 phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3795 7159 – (024) 6293 4229
Email: hiephoidhcdvn@gmail.com
Website: www.avnuc.vn

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cùng với chức năng tư vấn, nghiên cứu, phản biện, kiến nghị hoàn thiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác của Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Địa vị, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được củng cố và nâng cao trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đề ra.

Về chúng tôi

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Association of Vietnam Universities and College – AVU&C

Cung Trí Thức thành phố
Số 1 phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3795 7159 – (024) 6293 4229
Email: hiephoidhcdvn@gmail.com
Website: www.avnuc.vn

Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cùng với chức năng tư vấn, nghiên cứu, phản biện, kiến nghị hoàn thiện một số chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo, các hoạt động khác của Hiệp hội đã đóng góp tích cực trong việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Địa vị, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được củng cố và nâng cao trong công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI đề ra.

Viện xúc tiến Phát triển giáo dục IPED

Institute of Promotion of Education Development – IPED

Văn phòng tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, nhà A1, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0911.86.5995 – 0911.83.5995

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39118889 – 1900 98 99 61

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, là tổ chức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Viện chịu sự chỉ đạo và thực hiện mọi quy định của Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, chấp hành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Viện.
Mục tiêu của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, viễn thông trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, đào tạo và học tập, hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

gioithieu-iped@2x

Viện xúc tiến Phát triển giáo dục IPED

Institute of Promotion of Education Development – IPED

Văn phòng tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2, nhà A1, 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0911.86.5995 – 0911.83.5995

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý giáo dục, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39118889 – 1900 98 99 61

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, là tổ chức cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. Viện chịu sự chỉ đạo và thực hiện mọi quy định của Hiệp hội Các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, chấp hành các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Viện.
Mục tiêu của Viện là nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, viễn thông trong giáo dục đào tạo, hỗ trợ các cơ sở đào tạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tuyển sinh, đào tạo và học tập, hỗ trợ kết nối, hợp tác giữa các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Tổ chức bộ máy

1. Ban lãnh đạo Viện

PGS.TS Vũ Đức Thanh – Viện trưởng.
Ths. Đỗ Minh Thắng – Phó viện trưởng.

2. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Nguyễn Xuân Vang – Nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ GD&ĐT).
TS. Hồ Nhựt Quang – Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP.HCM.
TS. Vũ Thế Dự – Tiến sĩ Học viện (AIT); Thạc sĩ CNTT, Touro International University.
TS Phạm Đào Tiên – Tiến sĩ quản lý giáo dục.

3. Bộ phận trực thuộc

Phòng tổng hợp
Thực hiện công tác hành chính, tổ chức, nhân sự, tài chính, kế toán, thi đua, khen thưởng và quản lý tài sản của Viện.
Phòng Nghiên cứu & phát triển
Thực hiện những nghiên cứu phát triển, vận hành các đề tài, đề án và quản lý công tác nghiên cứu khoa học của Viện.
Phòng kỹ thuật và thiết kế
Thực hiện công tác liên quan tới vận hành, cập nhật và sử lý các lỗi ứng dụng do Viện xây dựng.
Phòng Hợp tác và khai thác chương trình
Thực hiện công tác tìm kiếm, ký kết đối tác với các đơn vị đào tạo.
Phòng Marketing và tư vấn
Thực hiện công việc liên quan tới các kế hoạch quảng. Phụ trách công việc liên quan đến chăm sóc khách hàng, học viên; liên hệ và phối hợp với các đối tác.

Lĩnh vực hoạt động

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tư vấn, triển khai nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

HỖ TRỢ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Triển khai các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh và cung cấp thông tin cho người học trong việc tìm kiếm và đăng ký các khóa học.

TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC

Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Lĩnh vực hoạt động

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tư vấn, triển khai nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

HỖ TRỢ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Triển khai các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh và cung cấp thông tin cho người học trong việc tìm kiếm và đăng ký các khóa học.

TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC

Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng thực hiện các dự án trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, cung cấp các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tư vấn, triển khai nhân rộng việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ.

HỖ TRỢ VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN

Triển khai các dịch vụ trực tuyến hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo, hỗ trợ cơ sở đào tạo trong công tác tuyển sinh và cung cấp thông tin cho người học trong việc tìm kiếm và đăng ký các khóa học.

TƯ VẤN VÀ HỢP TÁC

Thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu

Nghiên cứu và thực hiện các chương trình phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trực tuyến trong dạy và học tập.

2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ giáo dục đào tạo

Xây dựng và quản lý ứng dụng công nghệ trực tuyến giúp người học thuận lợi trong việc tìm kiếm thông tin về các khóa học, các cơ sở đào tạo. Tối ưu hóa việc tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến tuyển sinh, lựa chọn ngành học, trường học…

3. Các hoạt động xúc tiến và liên kết giáo dục đào tạo

Làm đầu mối, trung gian thúc đẩy, cung cấp thông tin hai chiều giữa các tổ chức đào tạo trong nước và quốc tế để xúc tiến, tư vấn cho các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế tìm kiếm, lựa chọn đối tác xây dựng các chương trình liên kết đào tạo và chuyển giao công nghệ đào tạo tại Việt Nam. Liên kết, phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế xây dựng các chương trình đào tạo trực tuyến để giới thiệu và cung cấp cho học sinh, sinh viên.

4. Đào tạo

Tổ chức các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ và các chương trình đào tạo khác theo quy định của pháp luật.