Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) và Trường Đại học Nam Columbia (CSU)

Chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh giữa Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (TUEBA) và Trường Đại học Nam Columbia (CSU), Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục (IPED) được cấp phép theo Quyết định số 2168 ngày17/5/2024 của Đại học Thái Nguyên

Chương trình tập trung vào việc áp dụng các kỹ năng và hành vi nghiên cứu kinh doanh giúp người học trở thành một ứng viên thành công trong bất kỳ môi trường kinh doanh nào và cung cấp các chuyên môn cần thiết để đạt được lợi thế trong môi trường kinh doanh không ngừng phát triển như hiện nay.

Thông tin các trường và Viện

Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ

1.1. Trường Đại học Nam Columbia (CSU)

CSU có trụ sở tại thành phố Orange Beach, bang Alabama, Hoa Kỳ, CSU đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Thạc sĩ và Tiến sĩ gồm nhiều chuyên ngành khác nhau. CSU được kiểm định chất lượng bởi Ủy ban Kiểm định các trường đại học, cao đẳng miền Nam (SACSCOC) và Hội đồng kiểm định các trường học và chương trình đào tạo về kinh doanh (ACBSP) Hoa Kỳ.

Đại học Nam Columbia
Đại học Nam Columbia

1.2. Đại diện tại Việt Nam

Viện Xúc tiến Phát triển Giáo dục trực thuộc Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (IPED) là đại diện của CSU tại Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp cùng TUEBA giám sát, triển khai chương trình liên kết đào tạo Thạc sĩ QTKD tại Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên (TUEBA)

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ. Trong những năm qua, TUEBA đã từng bước khẳng định được uy tín, tạo được vị thế vững chắc trong khu vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Tueba đã đạt được nhiều thành tích như quy mô đào tạo không ngừng tăng lên, nhất là đào tạo nguồn lực trình độ cao thạc sĩ, tiến sĩ; nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã được chuyển giao áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội;

Trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh
Trường đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh

Nội dung chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master of Business Administration)

Chương trình đào tao Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của CSU gồm chương trình tổng hợp và 7 chuyên ngành: Tài chính, Quản trị Nguồn nhân lực, Marketing, Khởi nghiệp, Quản trị Dự án, Quản trị Chăm sóc Sức khỏe và Quản trị Công.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh bao gồm 36 tín chỉ (~ 12 môn học)

Thời gian dự kiến hoàn thành chương trình là 18 tháng

TT Mã số môn Tên môn học Số tín chỉ
1 ACC 5301 Management Applications of Accounting

Ứng dụng Quản lý Kế toán

3
2 ECO 6301 Economics for Managers

Kinh tế học Quản lý

3
3 FIN 6301 Corporate Finance

Tài chính Doanh nghiệp

3
4 HRM 6301 Human Resource Management Methods

Quản trị Nguồn nhân lực

3
5 ITC 5301 Management Information Systems

Hệ thống Thông tin Quản lý

3
6 MKT 5301 Advanced Marketing

Marketing nâng cao

3
7 RCH 5301 Research Methods

Các phương pháp Nghiên cứu

3
8 BUS 6320 Global Strategic Management

Quản trị Chiến lược Toàn cầu

3
9 BUS 6301 International Business *

Kinh doanh Quốc tế

3
10 MGT 6305 Project Management *

Quản trị Dự án

3
11 BUS 6304 Entrepreneurial Small Business Ventures *

Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ

3
12 LDR 6302 Current Issues in Leadership *

Các vấn đề hiện tại trong Nghệ thuật Lãnh đạo

3

* Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành sẽ học 4 môn chuyên ngành theo quy định của CSU so với chương trình tổng hợp.

Xem thông tin chi tiết khóa học TẠI ĐÂY.